معنی و ترجمه کلمه landding به فارسی landding یعنی چه

landding


ورود بخشکى ،کرانه رسمى ،فرودگاه ،پاگرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها