معنی و ترجمه کلمه landfall به فارسی landfall یعنی چه

landfall


بويه خارجى ،ورود بخشکى ،ديدار خشکى ،املاک واراضى موروثى( غير منتظره)،ريزش زمين
علوم نظامى : ديدن خشکى
علوم دريايى : ديدن خشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها