معنی و ترجمه کلمه landing craft (medium) (lcm) به فارسی landing craft (medium) (lcm) یعنی چه

landing craft (medium) (lcm)


ناوچه اب خاکى متوسط
علوم نظامى : ناوچه تانک بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها