معنی و ترجمه کلمه photophobic به فارسی photophobic یعنی چه

photophobic


)photophobe(بيمناک از نور،رشد کننده در نور کم ،نور گريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها