معنی و ترجمه کلمه panoplied به فارسی panoplied یعنی چه

panoplied


مجهز و اراسته ،زره پوشيده از سر تا پا،سر تا پا زره پوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها