معنی و ترجمه کلمه cactus به فارسی cactus یعنی چه

cactus


(گ.ش ).انجيرهندى ،کاکتوس ،صباره خنجرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها