معنی و ترجمه کلمه encephalomalacia به فارسی encephalomalacia یعنی چه

encephalomalacia


روانشناسى : نرم شدگى مغز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها