معنی و ترجمه کلمه محکم و با دوام ساختن به انگلیسی محکم و با دوام ساختن یعنی چه

محکم و با دوام ساختن

ruggedize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها