معنی و ترجمه کلمه pitman به فارسی pitman یعنی چه

pitman


ميله اتصالى ،شاطون ،گورکن ،قبرکن ،کارگر درون معدن ،مقنى
علوم مهندسى : دسته
ورزش : عضو گروه کمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها