معنی و ترجمه کلمه excerpt به فارسی excerpt یعنی چه

excerpt


برگزيدن و جداکردن ،گلچين کردن ،قطعه ء منتخب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها