معنی و ترجمه کلمه lackey به فارسی lackey یعنی چه

lackey


)lacquey(پادو،فراش ،چاکرى کردن ،نوکرى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها