معنی و ترجمه کلمه we cannot undo the past به فارسی we cannot undo the past یعنی چه

we cannot undo the past


چيز گذشته را نميتوان برگرداند،اب رفته بجوى برنمى گردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها