معنی و ترجمه کلمه pallidly به فارسی pallidly یعنی چه

pallidly


بطور رنگ پريده ،بزردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها