معنی و ترجمه کلمه prepotence به فارسی prepotence یعنی چه

prepotence


قدرت کامل ،نفوذ بسيار،غلبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها