معنی و ترجمه کلمه landing craft assault (lca) به فارسی landing craft assault (lca) یعنی چه

landing craft assault (lca)


علوم دريايى : قايق نيرو پياده کن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها