معنی و ترجمه کلمه landmark به فارسی landmark یعنی چه

landmark


نشان اختصاصى ،نقطه تحول تاريخ ،واقعه برجسته ،راهنما
علوم نظامى : دستکهاى نشان دهنده محل کاشتن مين علايم محل مين
علوم دريايى : علامت مشخصه زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها