معنی و ترجمه کلمه lanyard به فارسی lanyard یعنی چه

lanyard


طناب کوتاه براى کشيدن چيزى ،تسمه يا طناب ،طناب پرچم ،واکسيل نظاميان
علوم نظامى : طناب طرقه کش ،طناب کوتاه طناب کمر
علوم دريايى : طناب کوتاه طناب کمر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها