معنی و ترجمه کلمه lap welding به فارسی lap welding یعنی چه

lap welding


علوم مهندسى : جوشکارى رويهمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها