معنی و ترجمه کلمه lapidification به فارسی lapidification یعنی چه

lapidification


سنگ سازى ،تبديل به سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها