معنی و ترجمه کلمه lapse time به فارسی lapse time یعنی چه

lapse time


زيست شناسى : زمان کاهش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها