معنی و ترجمه کلمه lapse vi به فارسی lapse vi یعنی چه

lapse vi


افتادن ،سقوط کردن ،برگشتن ،ساقط شدن ،سپرى شدن ،منتقل شدن ،لغزيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها