معنی و ترجمه کلمه lardon به فارسی lardon یعنی چه

lardon


)lardoon(تکه چربى که لاى گوشت گذارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها