معنی و ترجمه کلمه large aircraft به فارسی large aircraft یعنی چه

large aircraft


علوم هوايى : هواپيماى بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها