معنی و ترجمه کلمه large intestine به فارسی large intestine یعنی چه

large intestine


روده بزرگ ،معاء غلاظ،قولون ،روده فراخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها