معنی و ترجمه کلمه large ship به فارسی large ship یعنی چه

large ship


کشتى بزرگ ،ناو بزرگ ،(کشتى که بيش از 137 متر طول داشته باشد[علوم نظامى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها