معنی و ترجمه کلمه large spread به فارسی large spread یعنی چه

large spread


علوم نظامى : مروحه خيلى باز است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها