معنی و ترجمه کلمه largo a به فارسی largo a یعنی چه

largo a


مو،اهسته ،سنگين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها