معنی و ترجمه کلمه larkspur به فارسی larkspur یعنی چه

larkspur


(گ.ش ).گل زبان درقفا،دلفين)delphinium(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها