معنی و ترجمه کلمه larngology به فارسی larngology یعنی چه

larngology


علم ناخوش هاى خشک ناى ،حنجرشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها