معنی و ترجمه کلمه laryngological به فارسی laryngological یعنی چه

laryngological


وابسته به حنجره شناسى ،مبنى بر علم حنجره شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها