معنی و ترجمه کلمه latent heat of varporization به فارسی latent heat of varporization یعنی چه

latent heat of varporization


شيمى : گرماى نهان تبخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها