معنی و ترجمه کلمه lateral inversion به فارسی lateral inversion یعنی چه

lateral inversion


علوم مهندسى : معکوس جانبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها