معنی و ترجمه کلمه lateral tell به فارسی lateral tell یعنی چه

lateral tell


علوم نظامى : سبقت عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها