معنی و ترجمه کلمه lathe center به فارسی lathe center یعنی چه

lathe center


علوم مهندسى : مرکز يا محور دوران ماشين تراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها