معنی و ترجمه کلمه lathe shop به فارسی lathe shop یعنی چه

lathe shop


تراشکارى
علوم مهندسى : کارگاه تراشکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها