معنی و ترجمه کلمه lattice girder به فارسی lattice girder یعنی چه

lattice girder


عمران : تير حمال مشبک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها