معنی و ترجمه کلمه law of advantage به فارسی law of advantage یعنی چه

law of advantage


روانشناسى : قانون امتياز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها