معنی و ترجمه کلمه law of constant heat sumation به فارسی law of constant heat sumation یعنی چه

law of constant heat sumation


قانون ثابت بودن جمع گرماها
شيمى : قانون هس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها