معنی و ترجمه کلمه lay bare به فارسی lay bare یعنی چه

lay bare


برهنه کردن ،ابراز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها