معنی و ترجمه کلمه lay to به فارسی lay to یعنی چه

lay to


دروغ گفتن ،تقلا کردن ،مبادله ضربات کردن ،نسبت دادن به
ورزش : قايق را درمسير باد اوردن و ثابت نگهداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها