معنی و ترجمه کلمه laying trowel به فارسی laying trowel یعنی چه

laying trowel


معمارى : کمچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها