معنی و ترجمه کلمه lead blast-furnace به فارسی lead blast-furnace یعنی چه

lead blast-furnace


علوم مهندسى : کوره بلند سربى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها