معنی و ترجمه کلمه leadden limbs به فارسی leadden limbs یعنی چه

leadden limbs


پيشوا،قائد،رهبر،پيشرو،راهنما،سرکرده ،رئيس ،اسپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها