معنی و ترجمه کلمه leading current به فارسی leading current یعنی چه

leading current


الکترونيک : شدت پيش افتاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها