معنی و ترجمه کلمه leading zero به فارسی leading zero یعنی چه

leading zero


صفر مقدم
کامپيوتر : صفر مقدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها