معنی و ترجمه کلمه league به فارسی league یعنی چه

league


اتفاق ،مجمع ،ليگ ،واحد راه پيمايى که تقريبا مساوى 2/4 تا 4/6 ميل است ،اتحاديه ،اتحاد،متحد کردن ،هم پيمان شدن ،گروه ورزشى
قانون ـ فقه : جامعه متحد کردن يا شدن
ورزش : مسابقه هاى دوره اى باشگاهها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها