معنی و ترجمه کلمه lean به فارسی lean یعنی چه

lean


تکيه کردن ،تکيه زدن ،پشت دادن ،کج شدن ،خم شدن ،پشت گرمى داشتن ،متکى شدن ،تکيه دادن بطرف ،تمايل داشتن ،لاغر،نزار،نحيف ،اندک ،ضعيف ،کم سود،بيحاصل
علوم هوايى : رقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها