معنی و ترجمه کلمه legislative body or assembly به فارسی legislative body or assembly یعنی چه

legislative body or assembly


هيئت مققنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها