معنی و ترجمه کلمه length of dam به فارسی length of dam یعنی چه

length of dam


عمران : طول سد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها