معنی و ترجمه کلمه less than carload به فارسی less than carload یعنی چه

less than carload


وزن بار اضافى
علوم نظامى : وزن بار اضافه از ظرفيت تناژ خودرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها